ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ!

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κάθε camp πραγματοποιείται με συγκεκριμένο αριθμό αθλητών, βάσει προτεραιότητας εγγραφής για να εξασφαλιστεί υψηλός αριθμός επαναλήψεων κάθε άσκησης προς επίτευξη της μέγιστης δυνατής βελτίωσης.

Ο περιορισμένος αριθμός αθλητών εξασφαλίζει ότι όλοι οι αθλητές θα λαμβάνουν ατομικής προσοχής από τους εξειδικευμένους προπονητές του προγράμματος.

ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΕ

ΗΜΕΡΕΣ

-220

ΩΡΕΣ

-19

SPONSORS
Dole LG